Betydningen av god ventilasjon

Enten vi er i vårt hjem eller på arbeidsplassen, er det nødvendig å installere et ventilasjons- og luftingssystem for å bevare helsen vår. Uten det vil luften i rom som er tungt forurenset av sine beboere eller ved forskjellige forurensende stoffer (radioaktiv gass, flyktige organiske forbindelser, formaldehyd osv.) Være ubøyelig. Å fornye hele tiden [...]

Pierre Rabhi og Juliette Duquesnes "The Water That We Are" Alert Diary

Vannet som vi er, Samling "Carnets d'alerte" av Pierre Rabhi og Juliette Duquesne Carnets d'alerte-samlingen er ment å være syntetiske bøker som er tilgjengelige for alle for å øke bevissthet om saker av primær betydning. Denne begynnelsen av november 2018 vil gi ut en ny Alert Book viet til vann. Jeg presenterer det her fordi på den ene siden [...]

Plant VS Animal Protein: Helse, Ernæring og Miljø

animalske og vegetabilske proteiner - Powers ernæringsmessige og miljømessige forhold Proteinene er vannoppløselige makromolekyler som anvendes i dannelsen av alt organisk vev (ben, muskler osv ...). De fysiologisk sikrer funksjonene til hormoner, enzymer, antistoffer. Hvis proteiner eksisterer i utallige former, består alle av dem bare av en molekylær sammensetning av 22-aminosyrer som kalles proteinigenisk. [...]