Pierre Rabhi og Juliette Duquesnes "The Water That We Are" Alert Diary

Vannet som vi er, Samling "Carnets d'alerte" av Pierre Rabhi og Juliette Duquesne Carnets d'alerte-samlingen er ment å være syntetiske bøker som er tilgjengelige for alle for å øke bevissthet om saker av primær betydning. Denne begynnelsen av november 2018 vil gi ut en ny Alert Book viet til vann. Jeg presenterer det her fordi på den ene siden [...]

Brutte priser og lave kostnader. Økonomisk velsignelse eller fare?

Lavpris: Hjulpet av betydelig teknologisk fremgang i to århundrer, har økonomiske strategier blitt styrt av ufattelige "kapitalistiske" utfordringer som er stadig mer krevende i fortjeneste og alltid berettiget av inngrep av den usynlige hånden (1) "skulle optimalisere for det største antallet resultatet av valget å svare på [...]

Kina reduserer importen av utenlandsk industriavfall kraftig. Et jordskjelv eller en sjanse for den europeiske resirkuleringsindustrien?

Siden 1er januar 2018 har Kina besluttet å blokkere importen av mange kategorier avfall. Kina er også verdens første gjenvinningsanlegg etter å ha vært den første fabrikk i verden! Denne beslutningen gir mange problemer både i våre land og der. Analyse av fakta! Et forbud [...]