En fat olje til 380 euro i 10 år?


Del denne artikkelen med vennene dine:

PARIS (VG Nett) - Oljeprisen kan koste 380 dollar i ti år, nesten åtte ganger mer enn i dag, sier Ixis-CIB investeringsbanken i en studie publisert mandag.

"Ved analogi med olje sjokk av 1970 år, betyr det ikke urimelig å forutsi en pris 380 dollar fatet for olje i 2015," skriver forfatterne av studien, Patrick Artus og Moncef Kaabi økonomer.

De anser "svært konservative" og ellers "helt urimelig" antakelser at prisen på et fat råolje, som svinger rundt dagens 50 dollar, og kunne returnere mellom 30 40 dollar på ti år.

For tiden er verdens oljeforbruk (84,3 millioner fat per dag) under den maksimale kjente produksjonskapasiteten (87 million bpd).Ekstrapolere dagens trender i det globale oljeforbruket, økonomer av Ixis-CIB tror at det vil være rundt 108 2015 millioner fat per dag i og vil være høyere enn 8% i produksjonskapasitet anslått til 100 millioner fat.

Ifølge dem forklarer flere faktorer denne utviklingen:

- En liten økning i produksjonskapasiteten som følge av en jevn nedgang i nye oljereserver.

- Økningen i oljeforbruket raskere enn verdens BNP, særlig med utsiktene til en betydelig økning i etterspørselen fra Kina;

- Den relativt langsomme utviklingen av alternative energikilder.

"I de neste ti årene, kan vi vurdere at energi erstatter fossilt brensel (retur av kjernekraft, hydrogen ...) vil bli ikke mye utviklet," skriver Patrick Artus og Moncef Kaabi. "Verden vil fortsatt være avhengig konvensjonelle former for energiressurser. "

Økonometriske beregninger de siterer, elastisiteten av etterspørselen etter olje i forhold til oljeprisen vil være i de meget lave krav: en økning på 25% av råoljeprisene vil bare 1% reduksjon forespørselen.

"For å redusere den globale etterspørselen etter 8 fra 2015 til 2005, må 2015 multipliseres med 6,9 av 2,5 for å øke den reelle oljeprisen," legger de til. Som gir, med tanke på en årlig inflasjon av 380% i USA, "en nominell oljepris på 2015 dollar per fat i XNUMX".

Kilde: Reuters


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *