Belgia: Biodrivstoff i Flandern i offentlig transport?


Del denne artikkelen med vennene dine:

VITO studerer miljøbelastningen av biodrivstoff for kollektivtransport og servicekjøretøy i FlandernPå anmodning fra Miljøverndepartementet, Natur og energi av de flamske myndigheter, VITO (flamsk institutt for teknologisk forskning) analysert forbruk og utslipp av tre typer servicebiler som bruker ren vegetabilsk olje (HVP) sammenlignet med kjøretøy som kjører på B5 biodiesel og diesel.

For begge lette kjøretøy er alternativet til HVP mer respektfullt for miljøet. HVP genererer mindre CO2 og dets bruk fører til en betydelig reduksjon av partikkelutslipp. Ikke desto mindre forblir utslipp av nitrogenoksyder (NOx) høy. Karbonmonoksid og hydrokarboner er variable, men er mye lavere enn de europeiske standarder som gjelder. 3e-kjøretøyet 4 × 4-typen som bruker biodrivstoff, har en negativ miljøbalanse, som trolig skyldes drivstoffinnsprøytningssystemet. For alle tre kjøretøyene målt VITO et høyt forbruk (opptil 15% mer) av biodrivstoff i forhold til diesel.

Den samme typen studie ble utført for bussene til det flamske transportselskapet De Lijn. Forbruket og utslipp av klimagasser fra kjøretøy som bruker henholdsvis HVP, diesel, biodiesel og flere biodieselblandinger ble sammenlignet fra en tur. Som med andre kjøretøy ble overforbruk av 15% funnet for biodrivstoff.

Bruken av biodiesel gir en betydelig lavere CO2-utslipp enn for diesel. Når det gjelder utslipp av hydrokarbon og partikler, er biodrivstoffene mer miljøvennlige. Forskere har også funnet høyere nitrogenoksidutslipp for diesel sammenlignet med biodrivstoff. Dette resultatet er i kontrast til tidligere målinger som allerede er laget av VITO.

For noen år siden forvandlet De Lijn noen trenere til å få dem til å rulle med HPV. Denne studien må konkludere med interessen for miljøet av biodrivstoffforskyvning for alle De Lijn busser. I mai suspenderte minister Kathleen Van Brempt bruken av biodrivstoff for De Lijn busser etter den voksende kontroversen om biodiesels miljøpåvirkning. Hun sa at "biodrivstoff vil bare bli gjeninnført når det er bevist at produksjonen er miljøvennlig og bidrar til å bekjempe klimagassutslipp."

HVP er en generisk betegnelse for oljer som kommer fra frø som inneholder olje som rapsfrø. Denne oljen er kaldt trukket fra frøene, filtrert og er klar til bruk uten ekstra behandling. HVP kan brukes som drivstoff til biler, lastebiler, traktorer og skip. Det må forvarmes før bruk, denne forvarmingen gjøres i et konverteringssett som gjør at en dieselmotor kan kjøre med HVP. Biodiesel blandes ofte med fossilt diesel, for eksempel biodiesel B5 inneholder 5% biodrivstoff.

VITO, det flamske institutt for teknologi, utvikler bærekraftig teknologi innen energi, miljø og materialer for både offentlig og privat sektor. Det gir innovative løsninger for å øke forretningskonkurransen og utøve rådgivende ferdigheter til regjeringen og næringen når det gjelder å sette strategisk politikk. Hans forskningsinteresser omfatter bil- og brenselteknologi, miljøgiftighet, fjernkontroll og jordobservasjon. Beskyttelse av miljøet, kontrollen av klimaendringene og fremme av rasjonell bruk av energi og råvarer er essensen av alle instituttets prosjekter.

Lær mer: Vito.be et biodrivstoffforum

kilde: BE Belgia


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *