Dr. Laigrets forelesning og biologiske konverteringstall

Artikkel rapportering på Dr. Laigret pressekonferanse, i april 1949, påPasteur-instituttet i Tunis.

Det originale (skannede) formatet for denne artikkelen er ikke tilgjengelig, det er bare et fullstendig transkripsjon. Denne artikkelen inneholder noen interessante konverteringsfigurer ved Laigret-prosessen (biologisk virkning av en bacillus Perfringens)

Dr. Laigret avsluttes på [...]