Biogas, ny teknologi Biomasse til gass


Del denne artikkelen med vennene dine:

Elektrisitet og varme produsert av biomasse med ny gassproduksjonsteknologi



Le 3 août 2009, le Ministre fédéral de l’environnement Sigmar Gabriel a mis environ 3,5 millions d’euros à disposition de la plate-forme technologique pour la bioénergie et le méthane (TBM, [1]), dans le cadre du programme fédéral d’innovation environnementale. A l’aide d’un projet pilote, l’entreprise TBM mettra en application pour la première fois un procédé de production de gaz développé récemment pour produire de l’énergie électrique et de la chaleur à partir de biomasse. Ainsi, environ 26.000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) pourront être économisés. Par ailleurs, une plate-forme de recherche et développement « BtG » (Biomass-to-Gas, [2]) est édifiée sur le même site, dotée de 1,1 million d’euros dans le cadre du programme fédéral de soutien « Optimisation de l’exploitation énergétique de la biomasse ».

Selon Sigmar Gabriel, « l’utilisation énergétique de la biomasse est un facteur clé de la mise en application pratique du paquet de mesures voté par le gouvernement fédéral en 2007 pour lutter contre le changement climatique. Nous souhaitons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2020 par rapport au niveau de 1990. La production décentralisée de gaz à partir de biomasse, destinée à produire de façon couplée de l’électricité et de la chaleur, exploitera les matières premières de façon plus efficace et engendrera moins d’émissions ».

TBM vil sette i bruk en teknikk som nylig ble utviklet av Solar and Hydrogen Research Center (ZSW, [3]) i Baden-Württemberg-regionen. Sammenlignet med dagens biomasseanlegg, vil et nytt materiale som brukes som en fluidisert seng [4] og en annen driftsmetode for å produsere en hydrogenrik gass bli implementert. Kalsiumoksyd som brukes som en fluidisert seng bidrar til reduksjon av mengden CO2 og tjære inneholdt i gassen. I tillegg tar bruk av reduserte temperaturer bruk av trerester og dermed de høye kravene på stedet, i umiddelbar nærhet av den zwabiske Alb Reserve-biosfærereservat, blir tatt i betraktning.

Med forskningsprosjektet, ikke-forurensende bruk av mulighetene for den gass som produseres AER [5] vil bli studert, spesielt for ytterligere produksjon av hydrogen og til å erstatte naturgass. I tillegg vil mulighetene for produksjon med høyere effektivitet bli undersøkt.

Begge prosjektene vil bli støttet som en del av initiativet for klimaendring initiert av forbundsdepartementet (BMU). Baden-Württemberg deltar i forskningsprosjektet opp til 1,3 millioner og investerer 500.000 ekstra euro i byggingen av demonstrasjonsanlegg.

- [2] BtG: Biomasse til gass, flytende syntetisk brensel. Btl kanalen består av tre hovedtrinn: emballasje biomassen (pyrolyse eller steking), gassifisering og behandling av syntesegass, og syntesen av selve brennstoffet i henhold til Fischer-Tropsch-syntese.

- [4] Fluidisert seng: En fluidisert seng består av et sett med faste partikler traversert fra bunn til toppen av et fluidum hvis strømning er slik at friksjonen av væsken på kornene balanserer vekten. Partiklene blir satt i bevegelse og gjennomgår mange interaksjoner, men deres gjennomsnittlige barycentriske bevegelse er null.

- [5] AER: Absorbsjonsforbedret reformering

kilde: BE Tyskland


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *