Brensel: definisjoner


Del denne artikkelen med vennene dine:

Hva er et drivstoff?

De konvensjonelle drivstoffene som for tiden brukes massivt, er hydrokarboner (organisk legeme som bare består av karbonatomer og hydrogen).

Kjemisk formel for hydrokarboner brukt i biler er generelt i form av:
CnHm où » n » et » m » représentent le nombre d’atomes respectifs en carbone et hydrogène de la molécule.

Noen egenskaper brukes

- tettheten
gir vekten for et volum 1 dm3 (eller 1 l) av dette materialet i forhold til vann som har en vekt på 1 kg for 1 l.
Bensin har en vekt på 0,755 kg per liter.

- Flammepunkt:
C’est la température la plus basse où la concentration des vapeurs émises est suffisante pour produire une déflagration au contact d’une flamme ou d’un point chaud, mais insuffisante pour produire la propagation de la combustion en l’absence de la flamme « pilote ».

- Høyere kalorierverdi (PCS):
Varmemengde uttrykt i kWh eller MJ, som vil bli utgitt ved fullstendig forbrenning av en normal (1) kuburgassmåler. Vannet som dannes ved forbrenning, returneres til flytende tilstand, og de andre produktene er i gassform.
- Den lavere oppvarmingsverdien (ICP): Beregnet ved å trekke fra konvensjonen fra kondensatoren kondensasjonsvarmen (2511 kJ / kg) av vannet som dannes under forbrenningen og muligens vannet i drivstoffet.

- Selvantennelsestemperatur:
Dette er minimumstemperaturen for hvilken en gitt blanding av drivstoff, trykk og sammensetning tenner spontant uten kontakt med en flamme.

- Damptrykk:
Damptrykk er trykket under hvilket legemet plassert alene ved en konstant gitt temperatur er i likevekt med dens damp. Med andre ord er det trykket under hvilket væsken koker (eller det faste stoffet er sublimert) ved temperaturen.

- Damptetthet:
Disse dataene angir hvor mange ganger dampene til et produkt er tyngre eller lettere enn luft. Denne måling er tatt ved kokepunktet.
Hvis damptettheten er større enn 1, vil dampene til et produkt ha en tendens til å holde seg nær bakken.

- Viskositet: (Wikipedia, den frie encyklopedi)
Viskositet refererer til evnen til et fluid å strømme, i væskemekanikk. I dagligdags språk er begrepet fluiditet også brukt.
Når viskositeten øker, reduseres væskens evne til å strømme. Viskositeten har en tendens til å synke når temperaturen øker.
Spesielt klassifiseres mekaniske oljer i henhold til deres viskositet, avhengig av motorsmøringskravene og temperaturene der oljen vil bli utsatt under motoroperasjonen.

De forskjellige typer hydrokarboner:

1) Parafin eller alkaner:

De paraffiniske hydrokarboner er, i henhold til deres antall atomer, ved omgivelsestemperatur og trykk i form:

- gassformig med mindre enn 5-atomer
- væske mellom 5 og 15 atomer
- Parafin (fast fett) større enn 15-atomer

De er preget av en åpen karbonkjede.

Vi skiller ut vanlige paraffiner og paraffinisk iso, ved montering av deres atomer. Begge har en generell formel: CnH (2n + 2)

Noen eksempler:
- CH4: metan
- C3H8: propan
- C4H10: butan
- C8H18: oktanKonvensjonelle drivstoff er derfor en del av alkanfamilien.

2) Aromatics

De inneholder en eller flere umettede ringer ved 6 karbonatomer av samme type som den som utgjør benzen.

Generell formel: CnH (2n-6)

3) olefinisk.

Hydrokarboner umettet med en eller flere dobbeltbindinger, og kalt alkener eller cykliner, i henhold til deres form (kjeder eller sykler).

Generell formel: CnH2n (for ikke-cyklisk)

Remarque : Le suffixe « ane » est utilisé pour les hydrocarbures saturés
Le suffixe « éne » est utilisé pour les hydrocarbures insaturés double liaison ( une ou plusieurs )
Le suffixe « yne » est utilisé pour les hydrocarbures insaturés triple liaison (une ou plusieurs)

Lær mer: Petroleumsbrensel


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *