Sitat: nedbryting av biosfæren og frihetene.


Del denne artikkelen med vennene dine:

[...] de mer miljømessige pressene øker, jo mer legger de restriksjoner på individuell frihet, enten spontant eller gjennom staten. Følgende eksempel konkret klarer hvordan spørsmålet er uttalt: I analysen av trafikkulykkesstatistikk, i Storbritannia, fant spesialistene at fotgjengere, spesielt barn, ga en stor andel av døden. Heldigvis har denne satsen gått ned de siste årene. Hvorfor? Veiene er ikke blitt sikrere, sier ekspertene, men familiene har tilpasset veitrafikken: vi lar ikke barn gå på skolen til fots eller leke ute. Og rapporten konkluderer med: økningen av friheten tillatt ved generalisering av biler "skjedde på bekostning av tap av frihet og valg for barn".

Således er det ikke jorden som er i fare. Men, som følge av nedbrytningen av biosfærens driftsforhold, verdiene for rettferdighet, frihet og skjønnhet som vi prøver å innskrive i hverdagen. Utfordringen er ikke lenger å "redde planeten", men å endre en sosial organisasjon hvis økologiske innvirkning gjenspeiler måten det vurderer disse verdiene på.

Extrait de « Hvalen gjemmer skogen", Hervé Kempf.
Utgave The Discovery, Paris, 1994.


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *