Sitat: nedbryting av biosfæren og frihetene.

Del denne artikkelen med vennene dine:

[...] de mer miljømessige pressene øker, jo mer legger de restriksjoner på individuell frihet, enten spontant eller gjennom staten. Følgende eksempel konkret klarer hvordan spørsmålet er uttalt: I analysen av trafikkulykkesstatistikk, i Storbritannia, fant spesialistene at fotgjengere, spesielt barn, ga en stor andel av døden. Heldigvis har denne satsen gått ned de siste årene. Hvorfor? Veiene er ikke blitt sikrere, sier ekspertene, men familiene har tilpasset veitrafikken: vi lar ikke barn gå på skolen til fots eller leke ute. Og rapporten konkluderer med: økningen av friheten tillatt ved generalisering av biler "skjedde på bekostning av tap av frihet og valg for barn".

Ainsi, ce n’est pas la Terre qui est en danger. Mais, par l’effet de la dégradation des conditions de fonctionnement de la biosphère, les valeurs de justice, de liberté et de beauté que nous essayons d’inscrire dans le quotidien. L’enjeu n’est plus de « sauver la planète », mais de modifier une organisation sociale dont l’impact écologique reflète la façon dont elle considère ces valeurs.

Extrait de « Hvalen gjemmer skogen« , d’Hervé Kempf.
Utgave The Discovery, Paris, 1994.


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *