Kina reduserer importen av utenlandsk industriavfall kraftig. Et jordskjelv eller en sjanse for den europeiske resirkuleringsindustrien?

Siden 1er januar 2018 har Kina besluttet å blokkere importen av mange kategorier avfall. Kina er også verdens første gjenvinningsanlegg etter å ha vært den første fabrikk i verden! Denne beslutningen gir mange problemer både i våre land og der. Analyse av fakta! Et forbud [...]

ufc energimerker

Energimerket: bedre informasjon om energiprestasjon og produktets holdbarhet

Energimerket: UFC har nettopp lansert en studie om produktytelse og bærekraft som er en økende forbrukers bekymring. Mens revisjonen av energimerkningsdirektivet fortsatt er på europeisk nivå, publiserer UFC - Que Choisir de endelige resultatene av en kvalitativ undersøkelse (1) som fremhever selve [...]

Bioplaster i fransk detaljhandel

Bioplaster i Frankrike: den store fordelen er forpliktet

19 November 2009, til I anledning av Salon des Maires ble det inngått en avtale av Forbundet for handel og distribusjon (FCD), bioplastindustrien (Bioplastics Club, Plastics-Europe og Elipso), Association of Mayors of France (AMF ) og departementet for økologi, energi, bærekraftig utvikling og sjøen.