Studie om miljø- og helsestandarder for byggprodukter


Del denne artikkelen med vennene dine:

Forbundsverket for miljø publiserer en rapport om miljø- og helsestandarder som gjelder byggevarer.

Dette dokumentet er det tyske bidraget til EUs studie om farlige materialer i byggevarer og bør inspirere fremtidige europeiske standarder på dette området.

Studien gir informasjon om farlige stoffer i materialer, inkludert bruk og giftige utslipp. Det etablerer også håndteringsanbefalinger, i samsvar med formatet til de europeiske standardene for betongmaterialer og gulvbelegg.

Ved å etablere felles standarder mellom alle land, ønsker Europakommisjonen å forbedre den frie utvekslingen av byggematerialer. Mangelen på harmonisering av forbrukerinformasjon hindrer utviklingen av lavt giftige materialer fordi de ikke skiller seg fra andre.

Rapporten fra studien (224 sider) er tilgjengelig på tysk, med
et sammendrag på engelsk på nettsiden til det føderale byrået av
Miljø: http://www.umweltbundesamt.de

Kontaktpersoner:
- Frank Honerbach - Umweltbundesamt - tlf: + 49 30 89 03 2226 - epost:
pressestelle@uba.de
Kilder: Depeche IDW, Pressemelding fra Federal Agency for
miljøet, 15 / 04 / 2005
Redaktør: Jerome Rougnon-Glasson,
jerome.rougnon-glasson@diplomatie.gouv.fr


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *