Ungarn flytter til biomasse


Del denne artikkelen med vennene dine:

Pécs kraftverk i Sør-Ungarn forlater gradvis forurensende kull til fordel for tre. Siden august 2004 er en av de fire kjelene i anlegget drivet med tre, de andre brenner fortsatt gass og kull. Vedkoker er en kraftvarme som varmes opp mye av denne byen 170.000-innbyggere, gir damp til 22 store selskaper og bringer 50-kraft til megawatt på 180-kraftverket. Kullkjelen må stoppes permanent på våren. Gevinsten på kvaliteten på utslippene i atmosfæren vil være svært viktig. I tillegg reagerer denne konvertering også på ønsket om å finne nye energikilder, på en tid da lokale gruver lukkes. Men biomasse betyr ikke nødvendigvis slutten av trusler mot miljøet. En kjele brenner mye, og lokale økologer bekymrer seg om de ungarske skogene. Løsningen ville være å plante trær på uutviklet land siden EU begrenser landbruksproduksjonen av sine medlemmer. Eller for å brenne kornblanding, Elymus elongata, utviklet av et ungarsk forskningsinstitutt.

Slett, 08 januar 2005 (sammendrag) Antoine Blouet http://www.enviro2b.com/


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *