Avhandling om våt forbrenning og forestillinger av Rémi Guillet

Den våte forbrenningen og dens forestillinger 232 sider i .pdf Avhandling fremlagt med sikte på å skaffe tittelen doktor ved universitetet Henri Poincaré, Nancy 1 i maskinvitenskap og energi. Av Rémi GUILLET. Nøkkelord: våt forbrenning / forbrenning / fuktighet / hygrometri / miljø / effektivitet / energi / termisk prosess / nitrogenoksyder [...]

Forbrenning og vann, forurensning og effektivitet

Om brennende og vann ...
Av Rémi Guillet (03 / 03 / 2012)

Le brennstoffer og andre brennstoffer har ikke ferdig ikke å "brenne" induserende gjenvinning av tilbakevendende diskusjoner (se Wikipedia) som den som er knyttet til en tro i en viss virkning mer eller mindre av en hemmelighets "vann doping "(Eller annen effekt som følge av plassering på motoren eller annen brenner på en enhet mer eller mindre" [...]

Avhandling av Paris-minene: Forbrenning av brenselolje og vann

Bidrag til forbrenning av vannemulsjoner i tung fyringsolje. Thesis Mines Paris presenterte i mars 2008 av D. Tarlet for å skaffe seg doktorgraden i School of Mines of Paris Specialty "Energetics". .pdf av 230 sider. Oppsummering Tungolje, brukte oljer eller animalske fettstoffer utgjør [...]

Forbrenning i fuktig luft: Forklaringer og forestillinger

Damppumpe og fuktig forbrenning: Forklaringer og forestillinger Av Rémi Guillet. Damppumpen Etter å ha startet i tidlig 1970 års forskning og utvikling på kondenserende varmegeneratorer (forbrenningsprodukter), for å begrense atmosfærisk kondensasjon av røyk av det nye drivstoffet som var, [...]

En drivstoffoljekjel uten forurensende stoffer inspirert av internt vanndoping

Ved brenning av olje (gassolje) er en av forbrenningsprodukterne vanndamp. Denne vanndamp blir også ofte glemt når vi snakker om utslipp av forbrenning av hydrokarboner, men damp har stor innflytelse på klimaet (se forbrenningsligninger og CO2), men dette er ikke [ ...]