Leksikonet


Del denne artikkelen med vennene dine:

Denne siden samler definisjonene av vilkårene som brukes på dette nettstedet

reaktoren
Industrielle anlegg hvor en pico-kjemisk reaksjon finner sted.

Kaldt plasma
Plasma: Væske sammensatt av gassformige molekyler, ioner og elektroner. Dette er 4i-tilstanden etter materie, væske og gass. Det er mange klasser av plasma. Dette er tilstanden til den mest komplekse saken. En grunnleggende klassifiseringsfunksjon er deres ioniseringsgrad. For enkelhet, når et plasma er fullt ionisert, kalles det varme termiske plasmaer (4000 ° K), når det er delvis ionisert kalles det kaldt plasma (1000 ° K) eller utladningsplasma (lyn).

eclairs
Kort og veldig lys glød, som oversetter elektrisk utladning mellom to halvledere separert av et ikke-ledende gass (eller vakuum) gap.

reformere
Prosess for raffinering av en bensin som modifiserer sammensetningen under påvirkning av temperatur og / eller trykk. Muligens i nærvær av en katalysator

Sprengning
Omdannelse, under påvirkning av temperatur og muligens en katalysator, av hydrokarboner mettet med en petroleumsfraksjon i lettere hydrokarboner.

Yield
Forbruk av energi eller annen mengde levert av en maskin til energien eller tilsvarende mengde som forbrukes av den maskinen.

Forurensing
Nedbrytning av et medium (naturlig eller ikke) av stoffer utenfor dette miljøet. På en global måte kan forurensning av et miljø betraktes som det øyeblikk når et miljø ikke lenger kan absorbere et overskudd av stoffer, generelt kjemiske. Det bryter likevekt i en autoregenerasjonssyklus (resirkulering)

Cleanup
Tiltak for å rydde opp: fjern elementene utenfor midten etter å ha mettet det.

hydrokarboner
Kjemikalier bestående hovedsakelig av karbon og hydrogen i henhold til formelen CnH2n + 2 (eller varianter). Nesten alle fossile brensler består av hydrokarboner, mer eller mindre enkle.

Vann
Fargeløs gjennomsiktig, luktfri, smakløs væske, sammensatt kropp hvis molekyler er dannet av to atomer av hydrogen og ett oksygenatom (H2O). Havvann dekker 80% av jordens overflate. Dette er definisjonen av Larousse, vi ser godt, ser videoen av vannmesterne at vannets egenskaper faktisk er kjente for vitenskapen ... eller i det minste blir de ikke undervist.Forbruk
Bruk av stoff som energikilde eller som råmateriale for å levere arbeid eller operere et system. Mengden materiale som forbrukes, er ofte relatert til produktet av systemet.

Motor
System for å transformere hvilken som helst energi (vanligvis termisk eller elektrisk) til mekanisk energi.

kjele
Generator av vanndamp eller varmt vann (noen ganger av en annen væske), brukt til oppvarming, til produksjon av energi.

Omdannelse av hydraucarbures
se reformering

Vapocracking
Reformere i nærvær av overopphetet damp.

Kullbrønn

Kullsyre refererer til lagring av CO2 ved å dyrke skog og jordbruksland gjennom fotosyntese. Trærne, under veksten, "lagrer" karbonvirkningen og hindrer diffusjonen i atmosfæren. I sammenheng med implementeringen av Kyoto-protokollen vil det ta hensyn til disse karbonstrømene redusere all innsats for å redusere industriell forurensning og klimagassutslipp. Dette oppbevaringsfenomenet stopper eller til og med reverserer på slutten av veksten, noe som betyr at disse karbonvasker er svært kontroversielle, for så vidt deres reelle bidrag til atmosfærens likevekt er fortsatt usikkert på den vitenskapelige planen.

HQE

HQE (High Environmental Quality) er et initiativ som er initiert i 1996, for å minimere miljøpåvirkningen av en bygning: forbruk av naturressurser, avfallshåndtering, støyforurensning ... Fjorten miljøkrav (mål) definerer denne tilnærmingen. De handler om respekt og beskyttelse av det ytre miljø, samt etablering av et tilfredsstillende innemiljø, det vil si, komfortabelt og sunt. HQE er ikke en etikett, men en sertifisering er under studie.


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *