Parasol-oppdrag: å forstå rollen som skyer og aerosoler


Del denne artikkelen med vennene dine:

PARIS, 16 Des 2004 (AFP) - Mikro-satellitt CNES Parasoll, som skal lanseres med en Ariane 5 lørdag med seks andre passasjerer skal bedre forstå klimaeffekten av skyer og aerosoler, ørsmå partikler suspendert i luften.

I lang tid har kun klimagasser blitt tatt i betraktning for å studere fenomenet global oppvarming, sier Nasjonalt senter for romforskning. Men bortsett fra oppvarmings drivhuseffekten, har aerosoler og skyer, ved å beskytte solen som solbeskyttelse, en tendens til å avkjøle jord-atmosfæresystemet.Les travaux de modélisation ont montré que les aérosols naturels (cendres volcaniques ou embruns marins), ou ceux créés par l'activité humaine, jouent un rôle crucial dans l'évolution du climat et constitueraient même, selon l'Académie des Sciences, « la plus grande source d'incertitude » dans l'étude du climat.

Hele spørsmålet er å avgjøre hva som er for planeten, globalt, men også i henhold til regionene, den endelige balansen mellom konkurransen som spilles mellom denne parasol-effekten og drivhuseffekten.

Parasol (polarisasjon og reflekterende anisotropi øverst i atmosfæren, kombinert med en observasjonssatellitt som bærer en lidar) skal gi noen svar. Som den andre satellitten i Myriade-sektoren utviklet av CNES, vil den måle polarisert lys i flere retninger, for å bedre karakterisere skyer og aerosoler, annet enn ved deres spektral signatur observert mer konvensjonelt.

Til dette formål vil mikro-satellitten inkludere et Polder bredfelt imaging radiometer, designet takket være bidraget fra Lille's Atmospheric Optics Laboratory (CNRS-USTL).

Informasjonen gitt vil gjøre det mulig å spesifisere mengden og størrelsesfordelingen av aerosoler over havet, samt deres turbiditetsindeks (suspendert materialeinnhold) over landoverflaten. De vil også bidra til deteksjon av skyer, bestemmelse av deres termodynamiske fase, deres høyde og estimeringen av fluss reflektert i soldomenet. Vanndampinnholdet vil også estimeres.

Parasol, hvis forventede levetid er to år, ble produsert under tilsyn av CNES. Dens utvikling stod tungt på Polder nyttelastprogram og Demeter, CNES første mikrosatellitt, for plattformen, for å redusere kostnader og ledetider.

Det vitenskapelige ansvaret for oppdraget ligger hos CNRS Atmospheric Optics Laboratory (LOA, Lille).

Parasol sera positionné par rapport aux satellites Aqua et Aura (Nasa), Calipso (Nasa/Cnes), Cloudsat (Nasa/Agence spatiale canadienne) de façon à compléter la formation appelée « A-Train », un observatoire spatial exceptionnel qui sera complété en 2008 par un autre satellite de la Nasa, Oco.

Kilde: AFP


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *