Studie av fenomenet sonoluminescens

Présentation, étude et mise en pratique du phénomène de Sonoluminescence 12 pages par F.Moulin. Introduction La sonoluminescence est la conversion de « son en lumière ». Elle se produit lorsqu’une ou plusieurs bulles, piégées à l’intérieur d’un liquide par un champ acoustique sinusoïdal, sont forcées à osciller pendant les phases de compression et dépression de l’onde acoustique. […]

Avhandling om våt forbrenning og forestillinger av Rémi Guillet

De våte forbrenning og ytelse 232 sider i .pdf Thesis presentert for å få tittelen Doctor of University Henri Poincaré, Nancy 1 Science Mekanikk og Energi. Av Rémi GUILLET. Nøkkelord: våt forbrenning / forbrenning / fuktighet / hygrometri / miljø / effektivitet / energi / termisk prosess / nitrogenoksyder [...]

Fukushima atomkatastrofe, den andre Tjernobyl?

Plus personne ne peut ignorer la situation nucléaire désespérée à la centrale de Fukushima 1 DaiichiXCHARXNous sommes bien devant une situation désespérée malgré les tentatives de minimisation des acteurs industriels ou du gouvernement mais aussi, et c’est moins compréhensible ou acceptable, de certains acteurs politiques françaisXCHARX Sur econologie.com, nous ne sommes pas « viscéralement » anti-nucléaires: on […]

Last ned: energi og kraft som er nyttig for å flytte bil, beregninger, analyser og ligninger

Beregninger av nyttig energi til bevegelse av en bil av Michel Kieffer www.HKW-AERO.fr - www.COCYANE.fr PDF 36 sider på balansen av energibehovet til en bil hensyn til sine egenskaper (masse, SCx, hastighet, akselerasjon ...). Lær mer? Forfatteren av dette dokumentet er også initiativtaker til denne svært store tema fora på bilen [...]

Avhandling av Paris-minene: Forbrenning av brenselolje og vann

Bidrag til forbrenning av vannemulsjoner i tung fyringsolje. Thesis of Mines of Paris presenterte i mars 2008 av D. Tarlet for å få doktorgrads doktorgraden i Paris Spesialisering "Energetikk". .pdf av 230 sider. Oppsummering Tungolje, brukte oljer eller animalske fettstoffer utgjør [...]