PolyFuel: Ny membran for billigere brenselceller


Del denne artikkelen med vennene dine:

PolyFuel (California) ville ha utviklet en ledende membran basert på en hydrokarbonpolymer som sannsynligvis vil føre til hydrogenceller - betegnet som fremtiden
de l’automobile « propre » – meilleur marché et plus efficaces. Les membranes échangeuses de protons constituent un élément clé des piles à combustible. Actuellement, le matériau le plus utilisé pour leur fabrication est un polymère perfluoré très coûteux appelé « Nafion », développé par la firme américaine DuPont de Nemours (Delaware).

Ifølge PolyFuel-ledere ville en kvadratmeter av den nye membranen koste dobbelt så mye og kunne generere en strøm på mer enn 7 kilowatt mot 6,5 for Nafion.

I tillegg vil systemet operere ved høyere temperaturer; en betydelig fordel fordi å spre varme som produseres av brenselcellene, er desto lettere da temperaturforskjellen med omgivende luft er lav. Men California-selskapet sier at det ennå ikke har nådd scenen til det markedsførbare produktet det håper på snart. Andre er også veldig interessert i hydrokarbonmembraner, spesielt den japanske automaker Honda.

NYT 05 / 10 / 04 (Gjennombruddsmembran for brenselceller)


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *