Biodrivstoff utgjør rene oljer


Del denne artikkelen med vennene dine:

Den rå vegetabilske oljesektoren: problematisk. av Yves LUBRANIÉCKI

Nøkkelord: drivhuseffekt, ekstrem fattigdom, utarming av oljeressurser, ren vegetabilsk olje som brukes til energiformål, landbruk

Introduksjon

For tiden står menneskeheten overfor tre av de mest enorme farene det har oppstått siden fødselen:

1 - økende drivhus holdent truer biologisk mangfold på grunn av hastigheten på klimaendringer,

2 - slutten av olje, mens hele verdensøkonomien er bygget på olje,

3 - ubalansen stadig uutholdelig mellom rike og fattige land, utover uakseptabelt menneske genererer geopolitiske spenninger crescendo hele verden.

Le point crucial de ces difficultés est l’accès à l’énergie. Or, seule une source d’énergie apporte dès aujourd’hui de bonnes réponses à ces questions : « l’huile végétale pure » (HVP), on parle aussi « d’huile végétale brute » (HVB).

Faktisk, bruk av umodifisert vegetabilsk olje i stedet for en del, og den største mulige fossilt brensel muliggjør betydelige forbedringer på grunn av stabiliseringen av drivhuseffekten, takket være implementeringen av en økonomi som opprettholder ikke-fornybare drivstoffreserver og gjennom utvikling av sunn økonomisk aktivitet i fattige land.
Det er imidlertid tre uunngåelige forhold å spørre på forhånd, ellers kan bivirkningen forverre enda raskere naturmiljøet.

utvikling

Til tross for fremgangen av en viss bevissthet om de siste førti årene, har miljøtruselen ikke opphørt å være mer presis og øke i tre former:

1ère trussel: Effekten av drivhuset

I dag, og for bare noen få år, har befolkningen begynt å bli oppmerksom på en fare som er spesifikk i sin globale natur. Den sprer seg til hele planeten og truer alle arter ved å variere sitt miljø gjennom en modifisering, allerede forpliktet, global og for rask Jordens klima. Dette er økningen i drivhuseffekten.
Sa cause est d’une simplicité biblique, essentiellement depuis la révolution industrielle de 1850, l’homme rejette sans compter dans l’atmosphère et sous la forme de gaz carbonique (CO2) le carbone que les plantes ont fixé pendant 300 millions d’années pour fabriquer ce que l’on appelle « les combustibles fossiles » : le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Or le CO2 est l’un des plus volumineux gaz à effet de serre et il n’y a pas de combustible fossile « propre ». Si l’on met du carbone fossile à l’entrée, on a la même quantité de carbone fossile à la sortie, quoi qu’on fasse.
En figur, bare for å illustrere: 6 milliarder tonn utslipp av menneskeskapte CO2 i 1950, 22 milliarder i 1989, 24 2000 kroner (Kilde: US Department of Energy [1]).
Med blant annet 8% og flere årlige veksttakster i Kina og India i tillegg til USA, Øst-Europa, Brasil, Tyrkia etc. Dette fenomenet er ikke i ferd med å bli reversert, siden et økonomisk vekstpunkt resulterer i en økning på ett punkt i energibehovet og dermed av CO2-utgivelser.

2th trussel: mangel på olje.

Eksperter begynner å uttrykke veldig sterk frykt for når oljen vil begynne å løpe ut. Således tar vi et første viktig skritt: den ene der sluttvolumet av etterspørselen overskrider omfanget av funn av nye reserver [2].
Le cap suivant, connu sous le nom de « peak oil » est celui où la demande de pétrole va définitivement dépasser l’offre. Cette date fatidique ne cesse de se déplacer en fonction des expertises, mais de plus en plus clairement, elle semble s’approcher de façon menaçante pour l’économie du monde [3]. En tout cas, qu’il reste 5 ans ou 100 ans de pétrole ne change rien au fait qu’à ce jour nous ne savons pas répondre à la question : « Par quoi remplacerons-nous le pétrole ? ».

3th Threat: ekstrem fattigdom

Parallèlement, la différence entre les pays riches et les pays pauvres s’améliore sensiblement entre le Nord et l’Asie ou entre le Nord et l’Amérique du Sud, mais demeure obstinément insupportable entre le Nord et l’Afrique. Elle ne « demeure » pas insupportable, elle continue à s’aggraver avec, notamment, des pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale ou d’Afrique de l’Est bloqués dans une situation sanitaire, administrative et politique incompatible avec le moindre espoir de développement à court ou même à moyen terme. Avec 25,4 millions de séropositifs (source ONUSIDA). Par ailleurs, l’agence officielle « Faire reculer le paludisme » fait observer que « les économistes imputent au (seul) paludisme un déficit de croissance annuelle pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d’Afrique » [4]. Imaginez la croissance de la France amputée d’un pour cent par une seule maladie !

Det er ingen pessimistisk mislighold i denne trippelerklæringen som dessverre ikke lenger er bestrøket av ekspertene som er verdige til navnet. Vi har ennå ikke ventet på politiske beslutninger for å gjenopprette en viss ro for fremtiden for våre barn og deres.
Bien entendu, compte tenu des enjeux économiques en cause, nombreux sont ceux qui proposent la solution qui correspond le mieux, non à la situation, mais à leurs intérêts. Ils font ainsi totalement l’impasse sur les dangers que leur attitude irresponsable fait courir « pour de vrai » à l’humanité.

Likevel finnes det en løsning ...

En løsning som sannsynligvis gir et godt svar på de tre truslene nevnt ovenfor: den rene vegetabilske oljesektoren.

Den består i å bruke ikke-modifisert vegetabilsk olje, simpelthen dekantert, avgummiert og filtrert 3 mikron, i stedet for fyringsolje eller gassolje i dieselbrennstoff bruk eller anvendelse som brennstoff sammen med en brennstoffbrenner for oppvarming.
I alle disse applikasjonene (dette gjelder ikke bensinindustrien), er vegetabilsk olje en perfekt erstatning for olje.

Bare i dag er det ikke mulig direkte på en massiv måte, det ville være nødvendig å gjøre noen svært enkle tekniske modifikasjoner på de brukte enhetene. For eksempel, i noen eldre biler med Bosch injeksjonspumpe og indirekte injeksjon, kan du bruke 100% solsikke- eller rapsolje uten endring (kanskje bare installer et lite oljeoppvarmingssystem for vinter).
De fleste vanlige dieselbiler kan bruke opptil 50% solsikke- eller rapsolje uten større modifikasjoner. De mest moderne motorene krever de viktigste tilpasningene. De skal utformes fra starten til arbeid med vegetabilsk olje. Dette er ikke mer eller mindre komplisert enn det som er gjort i dag for å jobbe med olje.

Spesielt siden arbeidet til Dr. Ludwig Elsbett, en tysk ingeniør som i 80 år, hadde oppfunnet og utviklet en perfekt flex diesel motorolje og alle eksisterende oljer, ren eller blandet, uansett mengde ( 2000 brukbare vegetabilske oljer er oppført rundt på planeten).

Det er egentlig av politiske grunner at denne motoren, hvis ytelse var sammenlignbar med de nyeste common rail høytrykksdieselene i dag, ble aldri produsert industrielt. I dag er det nødvendig for menneskeheten å se at industrier tar disse ideene til slutt å produsere i stor skala.

I Tyskland, auto mekanikere endre kjøretøy på etterspørsel for å tillate dem å bruke rå vegetabilsk olje som drivstoff. Dette er tillatt i Tyskland, men ikke ennå i Frankrike. Siden 8 May 2003, gir et europeisk direktiv (N °: 2003 / 30 / EC) imidlertid medlemsstatene tillatelse til å gi denne fullmakten [5]. Men, til dags dato, er det fortsatt ikke gjort i Frankrike. Hvilken forskjell kan rettferdiggjøre denne franske holdningen?

Hvorfor forsvare bruk av vegetabilsk olje i stedet for olje?

Først av alt, husk og husk at det mest nyttige og intelligente energifeltet er energibesparende, ingenting må gjøres på dette området uten å først optimalisere bruken av energi. energi.

Mais, cela trouve vite une limite quand on lit les chiffres des taux de croissance des pays asiatiques ou des consommations nord américaines. Même si les économies sont extrêmement efficaces partout, elles ne changeront pas grand-chose au problème ; tout juste permettront-elles de « gagner » quelques années, voire quelques décennies, mais elles n’auront que relativement peu de résultats en ce qui concerne l’effet de serre et resteront sans effet sur l’extrême pauvreté de certains pays.

Med forbehold for overholdelse av de tre betingelsene som ikke er angitt nedenfor, kan vi sterkt anbefale den massive bruken av råoljeolje fordi den gir et enkelt og effektivt svar på de tre truslene nevnt ovenfor.

1 - Når det gjelder drivhuseffektenfaktumet med å bruke et umodifisert vegetabilsk drivstoff gjør det mulig å sikre balanse mellom karbonet som er fastlagt av anlegget under dets modning og karbonutslippene i atmosfæren knyttet til forbrenningen. Vi beveger oss til en årlig karbon syklus, og totalt sett er det ikke lenger en økning i mengden karbondioksid i atmosfæren.

2 - Når det gjelder mangel på oljedet faktum at man har adgang til en umodifisert grønnsakssektor, gjør det mulig å vurdere bruken av dette brennstoffet for hele dysen, fra starten av kulturen til dumping av drivstoffet i tanken til kjøretøyet eller brenneren. Ingen behov for olje fra den ene enden av kjeden til den andre.

Aujourd’hui, il n’en est rien, quand on nous parle de « biodiesel », on parle d’ester méthylique d’huile végétale. Or celui-ci, d’abord, est cultivé avec utilisation de pétrole dans les engins de culture, de collecte et de transport puis de distribution. Ensuite, il fait l’objet de forçage par des engrais très gourmands en énergie fossile et dégageant eux-mêmes à l’usage de l’oxyde nitreux qui est un puissant gaz à effet de serre. Enfin, il est obtenu en chauffant (beaucoup d’énergie nécessaire) l’huile sous pression (beaucoup d’énergie nécessaire) en présence d’un alcool (beaucoup d’énergie nécessaire pour le produire). Si bien que, si l’on fait l’écobilan total de l’utilisation de cette filière « huile modifiée », on constate qu’il est extrêmement décevant.

Det ville være umåtelig lettere å modifisere opprinnelig, til fremstilling, motorer eller brennere slik at de kan konsumere direkte og likegyldig av ren olje eller olje eller en blanding av de to. Vi forstår at dette ikke ville utgjøre noe teknisk problem (bortsett fra å fortsette å ikke bosette dem), men bare et politisk problem.

Ja eller nei, vil vi akseptere å la våre barnebarn en planet uten olje med et dårlig vær klima eller vil vi bruke denne enkle teknologien for tilgang og sysselsetting?

3 - Med hensyn til kampen mot ekstrem fattigdomOljeavlinger er mulig i nesten alle klima, det vil si i alle breddegrader. Dette er en stor forskjell med olje, som langt fra er jevnt fordelt rundt på planeten. Det er dette parsimonet i distribusjonen av oljefeltene som er opprinnelsen til alle geopolitiske komplikasjoner som menneskeheten har opplevd siden oljen var konge. Hvor mange millioner menn og kvinner på denne planeten har sine liv, deres frihet eller deres verdighet ofret i navnet på de rikeste til Guds petroleum?

Et s’il existait une autre voie ? Une voie qui permette de rendre de nombreux pays dont certains très pauvres, les plus pauvres, producteurs de richesse énergétique. Une voie qui permettrait de réduire considérablement la notion de dépendance énergétique puisque beaucoup de pays, à commencer par le nôtre, deviendraient producteurs, voire marchands d’énergie, plus de « choc » à craindre.

Tanken her er å supplere vår europeiske produksjon ved å utvikle så mye som mulig dyrking av oljeaktige planter, hvorav noen er svært produktive, på land som ikke brukes i dag. Disse avlingene kan gi arbeid og inntekt for mennesker som for øyeblikket lider av ekstrem fattigdom uten å underminere levestandarden og sysselsettingen i rike land.

For en gang ville det ikke være noen motsigelse, men komplementaritet mellom interesser mellom Nord og Sør.

Påkrevde overflater

I vår begrunnelse veier en liter olje omtrent 920 gram.

Den mest produktive oljefrøavlingen i verden er den guineanske palmen (Elæis guineensis). Per år produserer han minst 3 500 liter palmeolje per hektar, og en annen fordel, han løser flere tonn CO2 per år per hektar i 25 år. Det vokser åpenbart i varme land og krever at vann skal produsere godt. Hvis vi bruker det som en referanse litt teoretisk, for å fikse ideene: å erstatte en fjerdedel av den 3,5 milliarder tonn olje som mannen bruker for tiden per år, 3 millioner av Km2 måtte dyrkes, om 5,5 ganger overflaten av Frankrike.

I Europa til raps eller solsikke utbytte om 8 900 liter per år per hektar og ankomst av våre tolv nye europeiske partnere vil dramatisk endre situasjonen i dette området som noen har store jordbruksområder og de vil ha en anmeldelse deres praksis i lys av den kommende felles landbrukspolitikken. Disse endringene, kombinert med en energipolitikk som fokuserer på ren vegetabilsk olje, vil tillate dyrking av hundre tusen hektar oljefrø.

I fattige land, allerede slike overflater - selv kontanter per million hektar - er enten venstre brakk for manglende markeder for spesiell kultur eller herjet av avskoging eller brenning og dømt til forlatelse på grunn av forsvinden av humus som er nødvendig for dyrking.

Alle disse land kan brukes for dyrking av visse oljefrø, så vel produktiv jatropha som avgir den ytterligere fordel å (re) skape en humus og verdi og disse forlatt land eller i ferd med å bli (vitenskapelige navn Jatropha er jatropha curcas L. - 650 til 800 liter per hektar [6]).

Her som det, all oljen som produseres vil det være en avveining, enten lokalt, bygda eller byen produserer sin egen energi (i begge betydninger), enten nasjonalt eller internasjonalt, bønder organisert i et kooperativ som leverer et stort energimarkedsmarked som driver enten kjøretøy eller termiske kraftverk her og der. La oss ikke glemme at denne døren kan løpe på olje fra den ene enden til den andre, med det resultat: svært lite utslipp av drivhusgasser under drift.

3 stiller sine krav

Disse ideene synes attraktive fra starten, men de er bare på tre kumulative og imperative forhold. Bare ett av disse forholdene er ikke oppfylt, og endring er ikke mulig.

Tilstand 1: En teknisk, finansiell og politisk tilstand :

Ved første øyekast ser denne filen ut til å ha interesser i forhold til tankerne, men det er faktisk ikke av to grunner: det første er at før eller senere vil de bli tvunget til å skifte omvendelse og industrien ren vegetabilsk olje er veien, langt unna, minst annerledes og minst traumatisk for dem å passere hindringen. Vegetabilsk olje er produktet som ser mest ut som olje. Den andre er at forretningen med å selge olje er nærmest et yrke som ennå ikke eksisterer på global skala: salg av energi vegetabilsk olje. (Fordi industrien ikke eksisterer, kan vi ikke snakke om priser i dag: det er ingen etterspørsel, så det er ingen forsyning, så det er ingen Oljer som markedsføres i dag er ikke rent energiske, så de presenterer spesifikasjoner - dermed produksjon og markedsføringskostnader - det er ikke de fremtidige energoljorene).

Tanker har utstyr og know-how og legger dem i kretsen er den beste måten å få sitt samarbeid i stedet for motstanden. Vi kan også gjøre samme bemerkning for oljedyrkere.

Hvis vi vil at systemet skal fungere, trenger vi en oppfølging av samme kvalitet som den vi kjenner til olje eller for mat eller industriell olje. Bare disse fagfolk er i stand til å jobbe med problemet til suksess i tide.

Det kan være hensiktsmessig å be dem om å tenke, med motorprodusenter, et produkt som består av en blanding av forskjellige umodifiserte oljer med energipotensial og fluiditet fulgt som ville være sammenlignbare over hele verden.

I likhet med dagens olje kunne vi optimalisere produkter for ulike bruksområder: a - kjøretøy og småbåter eller skip, b - tog og mediumbåter eller skip, fly med dieselmotorer, c - store skip og dieselkraftverk, termiske kraftverk og til slutt d-jetfly. Dette kan være fremtiden for olje ...

For at dette systemet skal bli satt på plass, krever det også nødvendigvis samarbeid med politikere fordi de har legitimitet til å pålegge internasjonale løsninger. Det er opp til dem å fikse den lokale beskatningen som bestemmer forbrukerprisen.
Dette systemet krever til slutt samarbeidet mellom finansmennene fordi de har midler til å finansiere de nødvendige investeringene.

Følgende andre og tredje vilkår må være gjenstand for en obligatorisk rettsforpliktelse for gyldigheten av hver leveransekontrakt og må registreres i en skriftlig spesifikasjon som må ledsage leveransen.

Hvis spesifikasjonene ikke er behørig respektert, må leveransen ikke skje. Hvis du ikke følger et slikt bindende juridisk prosedyre, ikke implementere ideene i dette notatet (dette punktet er i tråd med intensjonene i direktivet 2003 / 30 / EC sitert. Se for eksempel: Artikkel 4 punkt 2 punkt d).

Tilstand 2: en landbruksbetingelse.

Hvis denne tilstanden ikke er oppfylt, er ikke bare endring ikke mulig, men det er ikke engang ønskelig fordi behandlingen ville være verre enn sykdommen. Det er det samme hvis vi trener avskoging for å plante oljefrø. Det er bedre å fortsette med fossile brensler, ødeleggelsen vil også være uunngåelig, men litt langsommere ...

For ovennevnte grunn at bruk av kjemikalier i landbruket er enorme mengder av klimagassen generator, er det helt avgjørende at dyrkingsmetoder som brukes i produksjonen av oljefrø ringe for å gjøre landbruket konsept bærekraftig (det vil si konserverer ressurser og unngår kjemikalier). Eller, i det minste, begrunnet landbruk (vi bruker kjemikalier, men bare når det er nødvendig og bare det nødvendige beløpet), ellers vil behandlingen bli verre enn sykdommen.Man kan også nevne det "integrerte" landbruket som er et konsept hvor tilnærming til utnyttelse er global. Det tar hensyn til samspillet mellom ulike dyrkede arter nær hverandre for å minimere bruken av kjemiske innganger og øke den fordelaktige effekten av komplementariteten til naturlige prosesser mellom dem [7].
En ressurs virker svært lovende og studeres for tiden i flere amerikanske universiteter, det er mikroalger oleaginøse (diatom). De vil inneholde store mengder olje, har potensial til å høste i et veldig raskt tempo, og vil kreve liten overflate for høyt utbytte [8].

I alle tilfeller er elementene som skal beskyttes maksimalt på det høyeste globale politiske nivået: vann, luft, jord, biologisk mangfold og landskap som de er de mest verdifulle naturfagene for menneskeheten.

Tilstand 3: en kommersiell tilstand.

Disse forslagene ville savne halvparten av målet deres hvis de ikke førte til en betydelig forbedring i tilstanden til de fattigste menneskene på jorden.
Un humain digne de ce nom ne doit plus accepter de vivre confortablement sur la même planète que des milliards d’hommes et de femmes qui n’ont même pas le minimum vital et qui meurent chaque année par millions de l’extrême pauvreté. Cela est d’autant plus insupportable qu’il existe désormais la présente idée qui permet de garantir à la fois l’essentiel du niveau de vie des plus riches et l’accès à une « vrai vie » pour les plus pauvres sachant que la « vraie vie » n’est pas forcément le passage au rock’n roll et au soda brunâtre…
For å oppnå dette er det avgjørende at innsamling og handel av oljefrø og oljer organiseres i henhold til reglene for rettferdig handel, ellers vil det oppgitte målet om utvikling av fattige land ikke oppnås, og forskjellene vil ikke enn å forsterke.

Å oppmuntre fattige land til å bli produsenter og eksportører av rikdom (på deres vegne) er trolig mer intelligent og nyttig enn å gi dem bare like store subsidier.
For å orientere planeten permanent mot denne løsningen, må vi starte en meningsbevegelse i dag som genererer nok press på politikerne til å forstå at vi ikke kan vente.

Vi endrer æra.
Nous sommes en train de quitter une époque où les technocrates cherchaient comment faire passer la filière « huile végétale » sous les fourches caudines du Roi Pétrole.
Vi kommer snart inn i en ny epoke hvor verdens ledende energikilde innen transport og oppvarming vil være ren vegetabilsk olje og hvor olje må tilpasse seg kravene.
Vi må se på dette som en sjanse for at naturen gir oss. Det er opp til oss å ikke gjøre de samme feilene som ved fordeling av olje og til oss for å optimalisere ressursen og de økonomiske gevinsten for å sikre fremtiden for våre etterkommere. Det er vårt ansvar. Ren vegetabilsk olje er hverken en konge eller en gud. Det er et utmerket verktøy for bærekraftig utvikling, det er alt.

REFERANSER

[1] http://cdiac.esd.ornl.gov/index.html deretter "FAQ".
[2] http://www.oilcrisis.com/
[3] http://www.oleocene.org/
[4] http://www.rbm.who.int/
[5] http://europa.eu.int/
Se: alineas # 9, # 12, # 22, # 27 og kunst. 2 punkt 2 punkt j og kunst. 3 punkt 2 punkt a.
[6] http://www.jatrophaworld.org/
[7] EU-rapport om biodiversitet i landbruket
[8] Se dette emnet på dette emnet cette side

Lær mer: den utmerkede .pdf fra den samme forfatteren.


Fordeler med ren vegetabilsk olje som drivstoff
Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *