Diesel vann-drivstoff emulgeringssystem


Del denne artikkelen med vennene dine:

Brennstoff emulgeringssystem for dieselmotorer med høy kapasitet

Denne teknikken ble utviklet for å emulge dieselbrensel og vann uten bruk av overflateaktivt middel. Pumpen til motorinjektoren leveres med den således oppnådde emulsjonen, med et vanninnhold på opptil 40%, avhengig av brukerens behov. Emulsjonen oppnås mekanisk ved hjelp av en propell som roterer ved høy hastighet (mer enn 7 500 rpm) i et blandekammer. Dieselbrensel (inkludert diesel diesel eller tungolje) pumpes inn i dette kammeret fra bunkers. Vannet tilsettes ved hjelp av en proporsjonal magnetventil, styrt av en mikroprosessor og programvaren for å betjene den. Et signal som sendes til mikroprosessoren ved en strømningsmåler som befinner seg i drivstofflinjen, bestemmer mengden vann som skal tilsettes brennstoffet ved å variere åpningen av magnetventilen. Nedstrøms for innsprøytningspunktet av vannet inn i brennstoffet, kontakter høyhastighets propellen de to væskene. Mekanisk agitasjon bryter opp vannet til fine dråper. Spredningen av disse i alt brenselet utgjør emulsjonen. Dette kommer ut av blandekammeret og går inn i injeksjonspumpen hvorfra det er rettet mot de enkelte drivstoffinjektorer i forbrenningskamrene.

For å gå i full fart, forårsaker tilbakemelding fra en hastighetssensor lukking av magnetventilen som strømmer til blandekammeret med vann. Injektorpumpen leveres nå med 100% Dieselbrensel.

Da omtrent 90% av drivstoffet som strømmer til injeksjonene, vender tilbake til lasten, må det demulsifiseres på forhånd. Til dette formål benyttes en sentrifugalseparator. Vannet returneres til vanntanken for videre bruk i emulgeringsprosessen, mens drivstoffet returneres til lastholderen.

Denne teknikken vil resultere i de samme reduksjonene av nitrogenoksidemissioner som de som er målt med overflateaktive emulsjoner, men har den ekstra fleksibiliteten til å gi motoren all den kraften som trengs i kritiske situasjoner. Ved bruk av overflateaktivt middel vil det alltid være tap av kraft på grunn av vannet til brennstoffet, fordi vannet er uten termisk energi. I tillegg, i kaldt vær, er vanninnholdet i drivstoffet et problem for sirkulasjonen av sistnevnte. I disse applikasjonene er det ikke noe spørsmål om lagring av emulgert drivstoff (diesel + vann + overflateaktivt middel) for å absorbere eksosgassene.


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *