nano-spike CO2 etanol

Konverter CO2 (+ vann + elektrisitet) til etanolbrensel ved katalyse "nano-spike"!

Nano-Spike katalyse; oppdagelsen av Oak Ridge National Laboratory gjorde litt ... ved en tilfeldighet! Prosessen gjør det mulig å skaffe etanol fra CO2, elektrisitet og vann i nærvær av en bestemt nanokatalysator kalt Nano-Spike. Den annonserte avkastningen på elektrisitet er 60 ved 70% som er akseptabelt dersom fornybar elektrisitet blir brukt (prosessen er [...]

Lithium Lipo Batteri

Elektrisk transport (Lipo) VS termisk (bensin): Kriterier for valg av batteri og komparative beregninger

Utførelsen av elektrisk transport avhenger mye av kvaliteten på batteriene. Det er for tiden den virkelige akilleshælen som begrenser utviklingen av elektrisk fremdrift, også i veitransport som sjø og ... selvfølgelig. Vi presenterer deg en rask toppmoderne ytelse av litium-polymer batterier som er på [...]

Kan olje blokkering 2016

Arbeidsrett El Khomri: den blokkerte oljen, våpenet med massiv økonomisk ødeleggelse?

Arbeiderpartiet El Khomri loven: å motsette reform av arbeidsrett, fagforeninger nå wield våpen av masse økonomisk ødeleggelse (Jepp ...) blokkerer raffinerier og forekomster av fyringsoljer! Og det kan fungere for å bøye en regjering som på dette tidspunktet gjør det på sin side! Olje [...]

Avhandling om våt forbrenning og forestillinger av Rémi Guillet

Den våte forbrenningen og dens forestillinger 232 sider i .pdf Avhandling fremlagt med sikte på å skaffe tittelen doktor ved universitetet Henri Poincaré, Nancy 1 i maskinvitenskap og energi. Av Rémi GUILLET. Nøkkelord: våt forbrenning / forbrenning / fuktighet / hygrometri / miljø / effektivitet / energi / termisk prosess / nitrogenoksyder [...]