nano-spike CO2 etanol

Konverter CO2 (+ vann + strøm) til etanolbrensel med "nano-spike" katalyse!

Nano-Spike katalyse; Oppdagelsen av Oak Ridge National Laboratory gjort litt ... ved en tilfeldighet! Prosessen produserer etanol fra CO2, elektrisitet og vann i nærvær av en spesifikk nano-katalysator kalles Nano-Spike. Den varslede retur av strøm er 60 til 70%, noe som er akseptabelt forutsatt at bruken av fornybar elektrisk kraft (prosessen [...]

Lithium Lipo Batteri

Elektrisk transport (Lipo) VS termisk (bensin): Kriterier for valg av batteri og komparative beregninger

Utførelsen av elektrisk transport avhenger mye av kvaliteten på batteriene. Det er for tiden den virkelige akilleshælen som begrenser utviklingen av elektrisk fremdrift, også i veitransport som sjø og ... selvfølgelig. Vi presenterer deg en rask toppmoderne ytelse av litium-polymer batterier som er på [...]

Avhandling om våt forbrenning og forestillinger av Rémi Guillet

De våte forbrenning og ytelse 232 sider i .pdf Thesis presentert for å få tittelen Doctor of University Henri Poincaré, Nancy 1 Science Mekanikk og Energi. Av Rémi GUILLET. Nøkkelord: våt forbrenning / forbrenning / fuktighet / hygrometri / miljø / effektivitet / energi / termisk prosess / nitrogenoksyder [...]