L'Usine Nouvelle: Olje, hvorfor prisene vil fortsette å brenne.

Del denne artikkelen med vennene dine:

Un regard de « spécialiste de l’industrie » sur la hausse du prix du pétrole dans le magazine « L’Usine Nouvelle » de cette semaine.

Sammendrag: Verdens oljeforbruk øker jevnt. I 2004 har den økt med 3.2% over 2003. Med populariteten til 4-4 store motorer, utviklingen av Kina, India og andre fremvoksende land, vil trenden akselerere ytterligere.

To spørsmål dominerer markedet:
- Hva er Saudi Arabias sanne produksjonskapasitet, som kan fungere som en sikkerhetsventil i en krise?
- Hva vil konsekvensene av mangelen på investeringsmuligheter for lavprisproduksjon være?

Saudi-Arabia (hvis produksjon er utelukkende ansvaret for nasjonale selskaper med offentlig kapital) har alltid hevdet å ha kapasitet til raskt å øke (noen uker eller måneder) sin produksjon med et minimum av investeringer å bli forpliktet til. Men beroligende uttalelser mot vestlige er ikke lenger nok. Ingen gigantiske felt har blitt oppdaget i tretti år, innskuddene er aldrende og utvinningsteknikker har funnet sine grenser. Med tilnærmingen til sannhetsprøven har Saudi-Arabia nettopp innrømmet at det i virkeligheten ville ta 2-3 år å øke produksjonen til kostbare investeringer, for en utilfredsstillende mengde og en olje sannsynligvis av dårlig kvalitet.

Deuxième source d’inquiétude: le manque d’investissement des « majors ». L’Agence internationale de l’énergie estime à 6200 milliards de dollars les investissemnts qui devraient être faits dans les 25 années à venir pour espérer pourvoir à la demande. Donc 180 milliards de dollars par an, soit 50 milliards de plus que ce que font actuellement les pétroliers. De plus, personne ne sait si Yukos (compagnie russe)échappera à la faillite, entrainant avec elle tous ses projets d’infrastructure. La tendance chez les compagnies pétrolière est donc au repli, au rachat d’actions plutôt qu’aux investissements hyperrisqués à faible visibilité.

« La prospérité actuelle, il est vrai, ne pousse pas aux efforts douloureux de productivité dans les compagnies pétrolières occidentales. Toutes savent pourtant qu’elles ont mangé leur pain blanc depuis longtemps. Les nouveaux territoires d’exploration et de production, qu’il s’agisse des très grands fonds ou des très grands froids […] supposeraient des investissements gigantesques. Personne, pour l’heure n’a envie de prendre des risques énormes »

Konklusjon: ganske forstyrrende.


Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *